mẫu nhà phố đẹp
mẫu nhà phố đẹp

Thiết kế xây dựng

Dự án: Tháo dỡ và cải tạo bảng hiệu ngân hàng 8,4m x 16m
Vốn đầu tư : 180,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Tháo dỡ và cải tạo bảng hiệu ngân hàng 8,4m x 16m
Vốn đầu tư : 180,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp