mẫu nhà phố đẹp
mẫu nhà phố đẹp

Công trình xưởng

Dự án: Chao hang canh tranh thuc hien thay tole mai nha xuong may 2
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: nhà xưởng kết hợp nhà ở
Vốn đầu tư : 400,000,000 đ
Địa điểm : Đồng Nai
Đã hết hạn
Dự án: Chao hang canh tranh thuc hien thay tole mai nha xuong may 2
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: nhà xưởng kết hợp nhà ở
Vốn đầu tư : 400,000,000 đ
Địa điểm : Đồng Nai
Đã hết hạn
mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp