mẫu nhà phố đẹp
mẫu nhà phố đẹp

Công trình văn phòng

Dự án: Cần tìm đội thi công sơn nước
Vốn đầu tư : 100,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm nhà thầu xây dựng công trình kiên cố, nhà kho kết hợp văn phòng làm việc
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 20/04/2019
Dự án: Cần tìm đội thi công sơn nước
Vốn đầu tư : 100,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm nhà thầu xây dựng công trình kiên cố, nhà kho kết hợp văn phòng làm việc
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 20/04/2019
mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp