mẫu nhà phố đẹp
mẫu nhà phố đẹp

DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Dự án: Xây nhà tầng 2
Vốn đầu tư : 200,000,000 đ
Địa điểm : Hải Phòng
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: Chao hang canh tranh thuc hien thay tole mai nha xuong may 2
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: nhà xưởng kết hợp nhà ở
Vốn đầu tư : 400,000,000 đ
Địa điểm : Đồng Nai
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: Tìm nhà thầu
Vốn đầu tư : 800,000,000 đ
Địa điểm : Đà Nẵng
Đã hết hạn
Dự án: Tháo dỡ và cải tạo bảng hiệu ngân hàng 8,4m x 16m
Vốn đầu tư : 180,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Xây dựng nhà phố 3,5 tầng
Vốn đầu tư : 850,000,000 đ
Địa điểm : Hà Nội
Đã hết hạn
Dự án: Nhà 1 trệt 1 lầu giá 300triệu
Vốn đầu tư : 300,000,000 đ
Địa điểm : Cần Thơ
Đã hết hạn
Dự án: Tư vấn xây nhà 3 tầng trên mảnh đất 4.5x15
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : Phú Thọ
Ngày hết hạn : 13/03/2019
Dự án: Tôi cần tư vấn xây dựng nhà ở
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Em đang muốn xây nhà phố
Vốn đầu tư : 500,000,000 đ
Địa điểm : Bình Dương
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm đội thi công sơn nước
Vốn đầu tư : 100,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm nhà thầu xây dựng công trình kiên cố, nhà kho kết hợp văn phòng làm việc
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 20/04/2019
1 
Dự án: Xây nhà tầng 2
Vốn đầu tư : 200,000,000 đ
Địa điểm : Hải Phòng
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: Chao hang canh tranh thuc hien thay tole mai nha xuong may 2
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: nhà xưởng kết hợp nhà ở
Vốn đầu tư : 400,000,000 đ
Địa điểm : Đồng Nai
Ngày hết hạn : 28/02/2019
Dự án: Tìm nhà thầu
Vốn đầu tư : 800,000,000 đ
Địa điểm : Đà Nẵng
Đã hết hạn
Dự án: Tháo dỡ và cải tạo bảng hiệu ngân hàng 8,4m x 16m
Vốn đầu tư : 180,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Xây dựng nhà phố 3,5 tầng
Vốn đầu tư : 850,000,000 đ
Địa điểm : Hà Nội
Đã hết hạn
Dự án: Nhà 1 trệt 1 lầu giá 300triệu
Vốn đầu tư : 300,000,000 đ
Địa điểm : Cần Thơ
Đã hết hạn
Dự án: Tư vấn xây nhà 3 tầng trên mảnh đất 4.5x15
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : Phú Thọ
Ngày hết hạn : 13/03/2019
Dự án: Tôi cần tư vấn xây dựng nhà ở
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Em đang muốn xây nhà phố
Vốn đầu tư : 500,000,000 đ
Địa điểm : Bình Dương
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm đội thi công sơn nước
Vốn đầu tư : 100,000,000 đ
Địa điểm : TP.HCM
Đã hết hạn
Dự án: Cần tìm nhà thầu xây dựng công trình kiên cố, nhà kho kết hợp văn phòng làm việc
Vốn đầu tư : Thỏa thuận
Địa điểm : TP.HCM
Ngày hết hạn : 20/04/2019
mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp mẫu nhà phố đẹp